ბათუმში, დააკავეს კაცი, რომელსაც 10 წლის ბავშვთან გარყვნილი ქმედება ედება ბრალად

კა­ცი, რო­მე­ლიც ყო­ფილ მე­უღ­ლეს შვი­ლებ­ზე ძა­ლა­დო­ბა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლებ­და, სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებ­მა გარ­ყვნი­ლი ქმე­დე­ბის ბრალ­დე­ბით და­ა­კა­ვეს. მას სა­სა­მარ­თლოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით, აღ­კვე­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბის სა­ხით პა­ტიმ­რო­ბა აქვს შე­ფარ­დე­ბუ­ლი. რო­გორც Ambebi.Ge-სთვის გახ­და ცნო­ბი­ლი, საქ­მე ეხე­ბა პ.თ-ს მიერ გარ­ყვნი­ლი ქმე­დე­ბის ჩა­დე­ნას 10 წლის ბავ­შვთან.

ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მომ­ხდარ­თან და­კავ­ში­რე­ბით გა­მო­ძი­ე­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 141-ე მუხ­ლით მიმ­დი­ნა­რე­ობს, რაც გარ­ყვნი­ლი ქმე­დე­ბის ჩა­დე­ნას გუ­ლის­ხმობს. არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, პ.თ ბა­თუ­მის პორ­ტში იმ დროს და­ა­კა­ვეს, როცა სა­ქარ­თვე­ლოს და­ტო­ვე­ბას ცდი­ლობ­და.

ბრალდებულის ად­ვო­კა­ტის, მა­მუ­კა ჭა­ბაშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, საქ­მე­ში მას შემ­დეგ ჩა­ერ­თო, რაც მის­მა დაც­ვის ქვეშ მყოფ­მა მის უდა­ნა­შა­უ­ლო­ბა­ში და­არ­წმუ­ნა. საქ­მის დეტალებთან და­კავ­ში­რე­ბით, სხვა კო­მენ­ტარს ჭა­ბაშ­ვი­ლი არ აკე­თებს.

თა­ვად პ.თ ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლის, ნ.ს-ის გან­ცხა­დე­ბით კი, ყო­ფი­ლი ქმრის გარ­ყვნი­ლი ქმე­დე­ბის ბრალ­დე­ბით და­კა­ვე­ბა მის­თვის მო­უ­ლოდ­ნე­ლია. მი­სი­ვე თქმით, იგი ივ­ნის­ში სა­სა­მარ­თლომ 6 თვით შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ორ­დე­რი გა­მო­უ­წე­რა.

„არა­ფე­რი ვიცი. თქვე­ნი ზა­რის შემ­დეგ გახ­და ჩემ­თვის ამ ფაქ­ტის შე­სა­ხებ ცნო­ბი­ლი, ვი­ნა­ი­დან სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ ვიმ­ყო­ფე­ბი. 5 წე­ლია გა­შო­რე­ბუ­ლე­ბი ვართ, და­ძა­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა, სა­სა­მარ­თლო დავა გვქონ­და. ბო­ლოს, ერ­თმა­ნეთს სა­სა­მარ­თლო­ში შევ­ხვდით ერთი, თუ ორი თვის წინ. მას შემ­დეგ იგი არც მი­ნა­ხავს და არც სა­ტე­ლე­ფო­ნო კავ­ში­რი მქო­ნია.

სა­სა­მარ­თლომ ივ­ნის­ში ჩემი და ჩემი მცი­რე­წლო­ვა­ნი შვი­ლის მი­მართ 6-თვი­ა­ნი შემ­კა­ვე­ბე­ლი ორ­დე­რი გა­მო­უ­წე­რა, ვი­ნა­ი­დან ჩვენ­ზე ფსი­ქო­ლო­გი­ურ ზე­წო­ლას ახ­დენ­და. ბავ­შვე­ბი ახლა ბე­ბი­ას­თან და ჩემ დას­თან, სა­ი­მე­დო ხელ­ში არი­ან. ამ თე­მას­თან დაკავ­ში­რე­ბით, ჩვენს შო­რის დავა ვერ მოგ­ვარ­და, ვი­ნა­ი­დან უნ­დო­და, ბავ­შვე­ბი ჩემ­თვის ჩა­მო­ე­შო­რე­ბი­ნა“, – აცხა­დებს დედა.

AMBEBI.GE და­უ­კავ­შირ­და სო­ცი­ა­ლუ­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს, სა­დაც აცხა­დე­ბენ, რომ კონ­ფი­დენ­ცი­ა­ლო­ბის დაც­ვის მიზ­ნით, ასე­ვე იმის გამო, რომ გა­მო­ძი­ე­ბა მიმ­დი­ნა­რე­ობს, პ.თ. შვი­ლე­ბის ად­გილ­სამ­ყო­ფელს ვერ გა­ამ­ხე­ლენ და ვერც სხვა დე­ტა­ლებ­ზე ისა­უბ­რე­ბენ.

შე­გახ­სე­ნებთ, ბრალდებული თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში აცხა­დებ­და, რომ მისი ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლე, ნ.ს 5 და 9 წლის შვი­ლებ­ზე რო­გორც ფი­ზი­კუ­რად, ასე­ვე ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რად ძა­ლა­დობ­და. ­კა­ცი ამ­ტკი­ცებ­და, რომ დედა შვი­ლებს ფუ­ლის გა­მო­სა­ძა­ლა­დაც იყე­ნებ­და. თა­ვის მხრივ, ყო­ფი­ლი ცოლი ქმარს ძა­ლა­დო­ბა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლებ­და.

წყარო: tv25.ge

Comments
Loading...