ეკოლოგიური მდგომარეობა,კორონავირუსის გამო,იტალიაში მკვეთრად შეიცვალა

იტალიამ , შექმნილი საგანგებო ვითარებისდა გამო,ჩაკეტა საზღვრები და შეაჩერა ეკონომიკის ფაქტობრივად მთელი სექტორის მუშაობა,რაც დადებითად აისახა ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე.

სატელიტ ESA Sentinel-5-ს შეუძლია,დაადგინოს ყველა სახის ტექნოგენური დაბინძურება,მათ შორის,ჰაერში აზოტის დიოქსიდის რაოდენობის განსაზღვრა.გამომდინარე იქიდან,რომ იტალიაში შეჩერებულია ფრენები ,მკვეთრად შემცირებულია ავტომობილთა მოძრაობა და ზოგადად ეკონომიკის სექტორების მუშაობა,აზოტის დიოქსიდის რაოდენობამაც მკვეთრად იკლო.

ფოტოები გადაღებულია კორონავირუსის გამოვლენამდე და მას შემდეგ,რაც მის გამო საგანგებო მდგომარება გამოცხადდა.

„მიღებულ მონაცემებს გადამოწმება სჭირდება,თუმცა ESA-ს მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეოში ნათლად ჩანს,თუ როგორ იგრძნობა ემისიების შემცირების ტენდენცია“-წერს „ნასას“ მეცნიერი .

Comments
Loading...