ინფორმაციის დავიწყება ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც მისი დამახსოვრება

ბევრი ცუდ მეხსიერებას პრობლემად მიიჩნევს, თუმცა გულმავიწყობასაც აქვს თავისი პლუსები. მეცნიერების აზრით, მეხსიერების ფუნქცია ყველაფრის კი არა, მხოლოდ ფასეული ინფორმაციის შენახვაა. ამიტომ რაღაცის დავიწყება უბრალოდ აუცილებელია.

სპეციალისტებმა ბევრი მტკიცებულება მოიძიეს იმის შესახებ, რომ დავიწყება და დამახსოვრება ერთნაირად მნიშვნელოვანია. არსებობს დავიწყების სპეციფიური მექანიზმები. ერთ-ერთი მათგანი ღეროვანი უჯრედებიდან ახალი ნეირონების ფორმირებაა. ახალი ნერვული უჯრედები წარმოიქმნება ჰიპოკამპში (მეხსიერების ცენტრი), რომლებიც ქმნიან ახალ კავშირებს.

მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ დამახსოვრებისა და დავიწყების პროცესების ურთიერთქმედების წყალობით, ჩვენ ვიღებთ გონივრულ გადაწყვეტილებებს, უკეთ ვახდენთ ახალ სიტუაციაში ადაპტირებას, მნიშვნელობადაკრგული ინფორმაციის დავიწყებას, წარსული და ახალი მოვლენების განვრცობას.

მნიშვნელოვანია ასევე გარემო. ცვალებად გარემოში უმჯობესია ნაკლები ინფორმაციის დამახსოვრება. მაგალითად, მოლარე, რომელიც ყოველდღიურად ასობით ადამიანს ხვდება, სწრაფად ივიწყებს მათ სახელებს, ხოლო დიზაინერის მეხსიერებაში დიდხანს რჩება რეგულარულ კლიენტებზე ინფორმაცია.

ლალი ჩხიკვაძე

წყარო: http://mkurnali.ge

Comments
Loading...