აფხაზეთის ძველი და ახალი ფოტოები. სამოთხე, სადაც აჩრდილებმა დაისადგურეს…

აფხაზეთი “უწინ”


——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————

აფხაზეთი “ახლა”Comments
Loading...