ბაკურ სვანიძე – “ამერიკა რატომ უნდა დაგსხმოდა თავს? ისედაც წაკუზული უდგახარ წინ და…”

“მ ა პ ა ტ ი ე თ და
მძიმედ გ ო ნ ე ბ ა შ ე ზღ უ დ უ ლ ი მგონია ადამიანები,
რომლებიც ა მ ე რ ი კ ა – რ უ ს ე თ ი ს თემაზე კ ა მ ა თ ი ს ა ს ა
სვამენ მათი ჭკუით “ჩ ა მ ჭ რ ე ლ” კითხვას:-
“ემერიკა თავს დაგვესხა ძმაო?”
🙂 🙂 🙂 🙂
ბიჯო!
ამერიკა რატომ უნდა დ ა გ ს ხ მ ო დ ა თავს?
ისედაც წ ა კ უ ზ უ ლ ი უდგახარ წინ და
რომელ პ ო ზ ა შ ი ც უნდა იმ პოზაში გ ხ მ ა რ ო ბ ს!!!!
ამერიკის დროშას შენი ქვეყნის დროშაზე წინ აფრიალებ!
და ტუალეტში როდის შეხვიდე, ამის ნებართვასაც ამერიკის
ე ლ ჩ ი ს ა და სახელმწიფო დ ე პ ა რ ტ ა მ ე ნ ტ ი ს გ ა ნ იღებ!
კაცურად, რატომ უნდა დაგესხას თავს?
მიდი, აბა სინჯე და იდნავი წ ი ნ ა ა ღ მ დ ე გ ო ბ ა
გაუწიე ამერიკის ს ტ რ ა ტ ე გ ი უ ლ ინტერესებს კავკასიაში!
იმისთანას დაგესხმება, თ ა ვ დ ა ს ხ მ ი ს უნახავს გაგხდის!
ქ ვ ა ს ქ ვ ა ზ ე არ დატოვებს და შეიძლება
დ ე დ ა ბ უ დ ი ა ნ ა დ ამოგჟლიტოს!!!!
დავიჯერო მართლა დიდი ტ ვ ი ნ ი ჭირდება
ასეთი ე ლ ე მ ე ნ ტ ა რ უ ლ ი ს მიხვედრას????
რა ჩ ა უ ც ე მ ე ნ ტ ე ს ასეთი ამ თავებში
“ნ ა ც ი ო ნ ა ლ ე ბ მ ა” ამ ხალხს?
მგონი იმაზე გაცილებით უარესის ღირსი ვართ,
რაც გვჭირს!!!!
ტფუ!”

წერს ბაკურ სვანიძე სოციალურ ქსელში

Comments
Loading...