ბაკურ სვანიძე ლევან ბერძენიშვილს – ვინ ჩემი შაშტახუხულა ხარ შეჩემისა?

ჟურნალისტი ბაკურ სვანიძე ლევან ბერძენიშვილს მიმართავს

აი, რატო ხართ ა ხ ვ რ ე ბ ი თქვენს ო რ მ ა გ ს ტ ა ნ დ ა რ ტ ი ა ნ
თავებზეც გავიარე, თქვე გ ნ ი დ ე ბ ო!!!!
თქვენ ის ხალხი არა ხართ, ლევან ვ ა ს ა ძ ე მ სრულიად
უ წ ყ ი ნ ა რ კონტექსტში რომ ახსენა “ო ფ ი ც ი ა ნ ტ ე ბ ი”
და ტვინი წაჭამეთ საზოგადოებას –
“ვასაძე ოფიციანტებს ა კ ნ ი ნ ე ბ ს ო!”????
რაო, “ოფიციანტების” “დაკნინება” არ მოსულა და
“საპნის ქარხნის დირექტორებისა” – მოსულა????
და ზოგადად ამ ვითომ “ინტელექტუალმა” ვ ი რ თ ხ ა მ
რა ტ ვ ი ნ ი მ ო *ყ ნ ა თავისი რეგვნული ა მ ბ ი ც ი ე ბ ი თ!
ამდენი წიგნი მაქვს გამოცემული!
იმდენი ლექცია მაქვს წაკითხული!
ამის სახსენებელი კაცი არ ვარ!
ესა ვარ! ისა ვარ!
ვ ი ნ ჩ ე მ ი შ ა შ ტ ა ხ უ ხ უ ლ ა ხარ შ ე ჩ ე მ ი ს ა?
ერთი რ ე გ ვ ე ნ ი და უტვინო ჩ ლ უ ნ გ ი ხარ!
რომელსაც სპეციალურად შეუქმნეს “ინტელეტქუალის”
იმიჯი მართლა შ ა ვ ბ ნ ე ლ მ ა ძალებმა ბევრი ფ უ ლ ი თ!
აი, ეგა ხარ და ნებისმიერი ს ა პ ნ ი ს ქ ა რ ხ ნ ი ს დირექტორი
კი არა უბრალო მ უ შ ა და დ ა მ ლ ა გ ე ბ ე ლ ი ბევრად გჯობია!
ისე, მართლა –
ნ ი კ ა გ ვ ა რ ა მ ი ა ს კითხეთ ერთი, “ოფიციანტებს” რომ
იცავდა თავგადამკვდარი -“საპნის ქარხნის” თანამშრომლებზე
რა აზრის არის და რატომ არ გამოხტა ახლა?

Comments
Loading...