ბაკურ სვანიძე – ვამბობ პიდარასტები ხართთქო და გწყინთ!

“რომ მ ი ე ს ი ე თ ამ სოსო ჯ ა ჭ ვ ლ ი ა ნ ს და ხართ
ერთ ამბავში – “როგორ უნდა განისაზღვროს რა არის
რ ე ლ ი გ ი უ რ ი გრძნობის შ ე უ რ ა ც ხ ყ ო ფ ა და რა არაო?”
ა ღ შ ფ ო თ ე ბ უ ლ მ ა “ბრძენმა” ლაშა ბ უ ღ ა ძ ე მ განაცხადა:-
“იქნებ ის, რაც შენ მიგაჩნია შეურაცხმყოფელად რელიგისაა,
მე ის არ მიმაჩნია შეურაცხმყოფელად?
ვინ უნდა დაადგინოს ეს არის თუ არა შეურაცხმყოფელი?”
იგივე გაიმეორა ნინია კ ა კ ა ბ ა ძ ე მ: –
“შეურაცხყოფა ძალიან ს უ ბ ი ე ქ ტ უ რ ი ცნებააო”
ბიჯო!
თქვე პ ი რ ქ ვ ე დ ა მ ხ ო ბ ი ლ ე ბ ო!
სიტყვა “პ ი დ ა რ ა ს ტ ი” ანდა “ზ ა ნ გ ი” თუ ახსენა ვინმემ,
“ნ ა ს კ ე ბ ი დ ა ნ” ამოხტებით ხოლმე – შ ე უ რ ც ხ მ ყ ო ფ ე ლ ი
სიტყვებიაო და “ჰომოფობს” და “ქსენოფობს” ეძახით!
ჰოდა, იქნებ ჩემი აზრით არ არის “პ ი დ ა რ ა ს ტ ი”
შეურაცხმყოფელი სიტყვა?
“ზ ა ნ გ ი” სულაც არ მიმაჩნია შეურაცხყოფად!
რატომ ა კ რ ძ ა ლ ე თ მათი გამოყენება?
საიდან დაადგინეთ რომ ეს შეურაცხმყოფელია?
ვინმეს ეს სიტყვები თუ წამოცდა სადმე, ს ა მ ს ა ხ უ რ ი დ ა ნ
აგდებენ “უ მ ც ი რ ე ს ო ბ ე ბ ი ს შეურაცხყოფისთვის” და…
ვერ გავიგე ახლა, თუ რ ე ლ ი გ ი ა ს თ ა ნ დაკავშირებით
“ს უ ბ ი ე ქ ტ უ რ ი ა” შეურაცხყოფის ცნება, მაინცადამაინც
პ ი დ ა რ ა ს ტ ე ბ თ ა ნ დაკავშრებით რატომ არის
ი ო ლ ა დ განსასაზღვრი რა არის “შეურაცხყმყოფელი”?
არა, ნუ!
ვამბობ პ ი დ ა რ ა ს ტ ე ბ ი ხართ თქო და გწყინთ!
არადა, აი მაგარი პ ი დ ა რ ა ს ტ ე ბ ი ხართ “ცვეტში” რა!”

-წერს ჟურნალისტი ბაკურ სვანიძე სოციალურ ქსელში

Comments
Loading...