ხვალ EPN- Research პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებს გაასაჯაროებს

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის კომპანიამ EPN- Research -მა ჩაატარა გამოკითხვა, რის მიხედვითაც რესპოდენტებმა მათთვის სასურველი სხვადასხვა პოლიტიკური პარტია დაასახელეს. ანკეტირება საქართველოს დიდ ქალაქებში, თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი, გორი და თელავი. EPN- Research მიერ სულ გამოიკითხა 2000 საქართველოს მოქალაქე – წარმომადგენლებითი შერჩევა მოხდა ქვეყნის მასშტაბით, ქართულენოვან მოსახლეობაში.
რესპოდენტის შერჩევა მოხდა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით. ყველა ინტერვიუ ჩატარდა პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით ქართულ ენაზე.
EPN- Research გამოიკითხა მხოლოდ ის რესპოდენტები, რომელთაც არჩევანი გაკეთებული აქვთ და რესპოდენტების მონაცემებით, პოლიტიკურ არჩევანს არ შეიცვლიან.
შესაბამისად კვლევაში, რესპოდენტები, რომელთაც პოლიტიკური პარტიების სასარგებლოდ არჩევანი არ გაუკეთებიათ, არ მოხვდნენ.
EPN- Research ატარებს საზოგადოებრივ კვლევებს, რათა ხელი შეუწყოს პოლიტიკისა და მმართველობის ჩამოყალიბებას, მოსახლეობის განწყობას და დაეხმაროს მათ, ამოიცნონ და იზრუნონ მოსახლეობის მნიშვნელოვან საკითხებზე.

გამოკითხვის შედეგები ხვალ ქართულ მედიასაშუალებეში გავრცელდება.

გამოკითხვის საველე სამუშაოები ჩატარდა 2016 წლის 8-29 იანვრის. EPN- Research არის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის კომპანია რომელიც 2012 წლიდან მუშაობს.

Comments
Loading...