ნარკოტესტირებაზე გადაყვანის დროს მნიშვნელოვანია იცოდეთ თქვენი უფლებები

ნარკოტესტირებაზე გადაყვანის დროს მნიშვნელოვანია იცოდეთ თქვენი უფლებები:

01AafLi

Comments
Loading...