ქვეყანა რომლის ყველაზე ნახვადი გადაცემებია “გია ჯაჯანიძის” და “მაიკო ასათიანის” შოუები

გია გაბიჭიძე, ჟურნალისტი

“ქვეყანა რომლის ყველაზე ნახვადი გადაცემებია “გია ჯაჯანიძის” და “მაიკო ასათიანის” შოუები, ქვეყანა რომლის სატელევიზიო სარეკლამო დროის უდიდესი ნაწილი ეთმობა სწრაფი სესხების გამცემ კომპანიებს, ქვეყანა რომელშიც . . . . დ.ა.შ. (ამ სტატუსში პოლიტიკურ სივრცეს არ ვეხები) – ვერასოდეს გახდება არამც თუ ნორმალური ევროპული დემოკრატიის მატარებელი სახელმწიფო, ის საერთოდ ვერასოდეს იქნება სახელწოდება “სახელმწიფოს” მატარებელი!”

Comments
Loading...