რამდენ ხანს რჩება ნარკოტიკი ადამიანის ორგანიზმში?LSD : შარდში – 1-3 დღე; სისხლში – 2-3 საათი;

ჰაშიში, მარიხუანა: შარდში – 7–30 დღე; სისხლში – დაახლოებით 2 კვირა; თმაში – 90 დღემდე
კოკაინი: შარდში – 3–4 დღე; სისხლში – 1–2 დღე; თმაში – 90 დღემდე
ალკოჰოლი : შარდში – 3–5 დღე; სისხლში – 10–12 საათი; თმაში – 90 დღემდე
LSD : შარდში – 1-3 დღე; სისხლში – 2-3 საათი; თმაში – 3 დღემდე
ექსტაზი: შარდში – 3–4 დღე; სისხლში – 1–2 დღე; თმაში – 90 დღემდე
ჰეროინი: შარდში – 3–4 დღე; სისხლში – 12 საათამდე; თმაში – 90 დღემდე
ამფეტამინი: შარდში – 1–3 დღე; სისხლში – დაახლოებით 12 საათი; თმაში – 90 დღემდე
მეტამფეტამინი : შარდში – 3–6 დღე; სისხლში – 24–36 საათი; თმაში – 90 დღემდე
ორგანიზმში ნარკოტიკების კვალის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია პიროვნების სიმაღლეზე, წონაზე, ასაკზე, ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და გამოყენებაზე.

Comments
Loading...