რას გულისხმობს და რატომ არ არის სასაცილო ღორების “პასპორტიზაცია”

ღორის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციისა და მისი სადგომის რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ მთავრობამ გასულ კვირას მიიღო დადგენილება, რაც მედიის ნაწილმა აიტაცა როგორც “ღორების პასპორტიზაცია”. სიახლეს ირონიითა და არასერიოზული განწყობით შეხვდნენ მოქალაქეებიც, რომლებსაც ჟურნალისტებმა აზრი ჰკითხეს შინაური პირუტყვის “პასპორტიზაციაზე”.

სინამდვილეში, მთავრობის დადგენილება გულისხმობს ღორის სადგომის წიგნაკის, მონაცემთა ელექტრონული ბაზის წარმოების წესს, სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების პირობებს და შემზღუდავ ღონისძიებებს.

დადგენილებაში ვკითხულობთ, რომ ეს წესი არ ვრცელდება იმ ფიზიკურ პირზე, რომელსაც ჰყავს ერთი ღორი პირადი მოხმარებისთვის, ვიდრე არ დაექვემდებარება გადაადგილებას, მაგალითად, გასაყიდად წაყვანას. რეგულაციის მთავარ მიზანს წარმოადგენს სარეალიზაციოდ გამზადებული ცხოველის უსაფრთხოების დაცვა.

როგორც სურსათის ეროვნულ სააგენტოში On.ge-ს განუცხადეს, აღნიშნული ინიციატივა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების დირექტივის ფარგლებში შედგა, კერძოდ, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების მე-4 თავის ფარგლებში აღებული ვალდებულების თანახმად, მომზადდა ღორის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის და ცხოველთა სადგომის წესი.

ღორების იდენტიფიკაცია და ცხოველთა სადგომების რეგისტრაცია 2018 წლიდან იგეგმება, რაც გულისხმობს იმას, რომ ღორებს სპეციალური საყურე ნიშნები გაუკეთდებათ და თითოეულ მათგანს საიდენტიფიკაციო ნომერი მიენიჭება.

სააგენტო განმარტავს, რომ ღორის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციისა და მისი სადგომის რეგისტრაციის წესი არ ითვალისწინებს ღორების ე.წ. პასპორტიზაციას. აღნიშნული ტერმინი არსად არის ნახსენები მთავრობის დადგენილებაში.

სურსათის ეროვნული სააგენტო ასევე აცხადებს, რომ იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია არ გამოიწვევს ღორის ხორცზე ფასის ზრდას, რადგან ღონისძიებები განხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით. მათივე ცნობით, ფერმერებისა და წვრილი გლეხური მეურნეობებისათვის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პროცედურები იქნება უფასო.

უწყების პრესსამსახურმა ჩვენთან საუბარში კიდევ უფრო დეტალურად განმარტა რეგულაციის მნიშვნელობა:

“რეგულაცია მნიშვნელოვანია იმისათვის რომ დავიცვათ ცხოველთა ჯანმრთელობა, ადგილობრივ ბაზარზე დამკვიდრდეს სურსათის უვნებლობის სტანდარტი, ხელი შევუწყოთ მომხმარებლების უფლებების დაცვას და ასევე, საექსპორტო შესაძლებლობების გაზრდას”.

პროექტის მიზანია:

  • საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და მომხმარებლისათვის სარწმუნო ინფორმაციის მიწოდება ღორისგან მიღებული პროდუქტების წარმოშობისა და უვნებლობის შესახებ.
  • ღორისა და მისი სადგომის შესახებ სრული ინფორმაციის ფლობა და მიკვლევადობა.
  • ღორისა და მისი სადგომის შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა და აღრიცხვიანობის რეგულირება.
  • ღორის ჯანმრთელობის დაცვა, ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის მართვა და ვეტერინარული კეთილსაიმედოობის უზრუნველყოფა.
  • ქვეყნის შიგნით ღორის გადაადგილებასა და ექსპორტ-იმპორტზე ვეტერინარული კონტროლის განხორციელება.
  • სანაშენე საქმიანობის გაუმჯობესება-სრულყოფა

 

წყარო : on.ge

Comments
Loading...