რატომ ხუჭავენ ადამიანები თვალებს კოცნისას

რატომ ხუჭავენ ადამიანები თვალებს კოცნისას
ადრე ითვლებოდა, რომ ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ თვალს არ შეუძლია ახლოს მყოფ ობიექტზე (საუბარია მეორე ადამინის სახეზე) ფოკუსირება. თუმცა მიზეზი შემდეგშია: ტვინი ვერ უმკლავდება კოცნის დროს ვიზუალური და ტაქტილური ინფორმაციის ნაკადს.

ეს განცხადება ემყარება ექსპერიმენტს, რომლის დროსაც ადამიანებს
მოეთხოვებოდათ ვიზუალურ აღქმასთან დაკავშირებული ამოცანის შესრულება, რის დროსაც სუსტდებოდა ტაქტილური კონტაქტის შედეგად წამოსული ინფორმაციის გადამუშავების უნარი. იმავე მიზეზით შეიძლება ვერ იგრძნოთ ტელეფონის ვიბრაცია, როდესაც ხალხის მასაში ნაცნობ სახეს ეძებთ.

ეს მნიშვნელოვანია, არა მარტო ადამიანის ქცევის გასაგებად. საქმე ისაა, რომ ავტომანქანებში აქტიურად გამოიყენება საფრთხის შესახებ მძღოლის გამაფრთხილებელი სისტემები. ზემოთ თქმულის საფუძველზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მსგავსი სისტემა სრულად არ მუშაობს.

Comments
Loading...