რისი სწავლა ღირს?! ის, რასაც ქალები კაცებზე უფრო კარგად აკეთებენ

1. «ეს რომელი ბიჭი დგას ოთახის კუთხეში?»

ქალები უფრო კარგად: იმახსოვრებენ სახეებს, უფრო ხშირათ აქვეყნებენ მათ გამოკვლევებს და ნაშრომებს Psychological Science -ის ჟურნალში. ამიტომ ნუ დაიწყებთ უშედეგო ფიქრს, თუ ვინ არის ის ბიჭი კუთხეში. უმჯობესია კითხოთთქვენ მეგობარ გოგონას.

2. «დამეხმარები ამ შეხვედრის ორგანიზებაში?»

არააქვს მნიშვნელობა იქნება ეს ოჯახური თავყრილობა, თუ არაფორმარული შეხვედრა კოლეგებთან. თქვენი მეგობარი გოგონა (ასევე დედა ან და) თქვენზე უკეთესად შეძლებს ყველაფრის ორგაზინებას. რადგან ის გაითვალისწინებს ყველა პატარა დეტალს, რადგან როგორც BMC Psychology- ის ჟურნალში წერენ ქალები 27% უფრო კარგად ართმევენ თავს ბევრ ამოცანიან დავალებებს.

3. «როგორ ვიმუშაო ესეთ სულელთან?»

Harvard Business Review-ის გამოკვლევების მიხედვით- ქალი უფროსები უფრო კარგად და ეფექტურად ალაგებენ კოლექტივში მუშაობას, ვიდრე კაცები. ამიტომ თუ სამსახურში ვინმესთან ვერ ახერხებ მუშაობას რჩევისთვის- მიმართეთ ამ სფეროში მომუშავე ქალს, ის ნამდვილად შეძლებს თქვენს დახმარებას.

Comments
Loading...