Browsing Tag

უმრავლესობა

პრეზიდენტმა და უმრავლესობამ კონსტიტუციაზე შეთანხმებას მიაღწიეს

პრეზიდენტსა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის საკონსტიტუციო ცლილბებეზე შეთანხმება შედგა. "ის ორი საკითხი,…

პრეზიდენტმა და საპარლამენტო უმრავლესობამ მოილაპარაკეს

პრეზიდენტსა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის საკონსტიტუციო ცლილბებეზე შეთანხმება შედგა. "ის ორი საკითხი,…