უმორჩილესად გთხოვთ ეს ინფორმაცია გააზიაროთ, მობილიზაცია უნდა დავიწყოთ

„იმის გამო რომ სამწუხაროდ არ შეინიშნება პარლამენტის წევრთა აქტიურობა საკონსტიტუციო შესწორების შეტანასთან დაკავშირებით, მივიღეთ გადაწყვეტილება…
მივმართავთ საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას რათა რეფერენდუმზე დაისვას შემდეგი საკითხი- ემხრობით თუ არა, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში ჩაიწეროს?
კონსტიტუციის “36 მუხლი 1 პუნქტი-ქორწინება არის მამაკაცისა და ქალის ნებაყოფლობითი კავშირი”.- ამ მიზნით ვიწყებთ 200000 ხელმოწერის შეგროვებას! ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი ამ წმინდა საქმეში! მოქმედების დროა!”
-სანდრო ბრეგაძე

Comments
Loading...